ENERGIA: Napelem plusz kiadások nélkül

Utolsó módosítás:

A megújuló energia évekeken belül a magyarországi áramellátás egyik pillére lesz. Ebben is vezető szerepet játszhat a napelemek rohamos terjedése. Magyarországon az atomenergia mellett deklaráltan is a napelem lehet a leginkább prefereált energiaforrás. A P5P lehetőséget kínál arra, hogy PLUSZ KIADÁS NÉLKÜL szereltessen napelemet a házára.

Napjainkban egyre több családi házra telepítenek napelemes rendszereket. Ebből a szempontból fontos, hogy csökken a bizalmatlanság az „új technológia” iránt, mert az ismeretségi körben vagy a lakókörnyezetben már biztos van egy működő rendszer. A folyamatosan csökkenő árak szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több magánszemély vágjon bele a napelemes beruházásba.

A hazai jogszabályi környezet 2008-ban definiálta a háztartási méretű kiserőművek, azaz a HMKE-k kategóriáját. A hatályos jogszabályi környezet alapján a háztartási méretű kiserőmű létesítéséhez nincs szükség a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadható villamos energia termelői engedélyre.

Párhuzamos mükődés és a díjmentes fogyasztás

A napelemes rendszerek a közcélú villamos hálózattal párhuzamosan működnek. Ezek a rendszerek napelem modulokból, inverterből, egyen- és váltakozó áramú egyéb villamos berendezésekből, valamint a rögzítésre szolgáló tartószerkezet elemeiből állnak. A napelemek a rájuk érkező napsugárzást egyenárammá alakítják. Az inverter feladata, hogy az egyes napelemek által termelt egyenáramot a háztartási eszközeink által hasznosítható, a hálózati villamos energiával megegyező minőségű váltakozó árammá alakítsa át.

A háztartási kiserőművek tárolóként használhatják a közcélú villamos hálózatot. Ez azt jelenti, hogy a napelemes rendszer által megtermelt, de a háztartása szempontjából pillanatnyilag felesleges villamos energiát a hálózatba táplálhatja és később díjmentesen elfogyaszthatja.

Süsse a nap a tetőt

A napelemes rendszer telepítése az épület szempontjából elsősorban a tető típusával, állapotával és a villamos mérőhely kialakításával kapcsolatban támaszt feltételeket. A helyszíni műszaki felmérés során a szakemberek ellenőrizik ezeknek a tényezőknek a megfelelőségét és ha beavatkozásra van szükség a telepítés előtt, akkor erről tájékoztatják azt, aki igényli a szolgáltatást. A korszerűsítése a tulajdonos feladata.

A napelemes rendszer telepítése ugyanakkor nem jelent plusz költséget, és nem növeli meg a háztartások kiadásait, vagyis nincs hozzá szükség SEMMILYEN TŐKÉRE!

Hány lépés ide a napelem?
1.) Helyszíni műszaki felmérés
2.) Szerződéskötés
3.) Igénybejelentő benyújtása, elbírálása
4.) Csatlakozási dokumentáció összeállítása, benyújtása és elbírálása
5.) Kivitelezés
6.) Fogyasztásmérő cseréje, üzembehelyezés

A P5P segítségével mindennek a menedzsélése egy-két hónap, ami azt jelenti, hogy ennyi idő alatt felkerül a napelem a megrendelő házára.

Mi a napelemes rendszer előnye?

A napelemes rendszer telepítésével villamos energia felhasználásának jelentős részét közvetlenül megújuló energiaforrásból fedezheti. Ezzel hozzájárul a globális felmelegedésért felelős üvegházhatású gázok és egyéb, a hagyományos villamosenergia-termeléssel együtt járó károsanyagok kibocsátásának mérsékléséhez. Vagyis konrét lépést tesz azért, hogy a Föld továbbra is élhető hely maradjon.

A felhasználási helyekhez közel eső (decentralizált) energiatermelést megvalósítva a napelemes rendszer működése csökkentheti a villamos energia rendszer szállítási veszteségeit is.

A környezetvédelmi előnyökön túl a napelemes rendszer üzemeltetése gazdasági előnyt is jelent, hiszen a hatályos jogszabályi környezet által biztosított elszámolás megteremti annak lehetőségét, hogy akár nullára csökkentse éves villamos energia költségeit.

Mekkora a napelemes rendszer élettartama?

A napelemes rendszer fő alkotóelemei eltérő fizikai élettartammal rendelkeznek. A rendszer telepítési költségeinek általában több, mint felét kitevő napelem modulok esetében a fizikai élettartamot mintegy 30 évre becsülik. Az inverter élettartama 10-15 év közötti, így a napelemek életciklusa alatt legalább egyszer cserélni kell. Az egyéb komponensek, megfelelő minőségű alkatrészek használata esetén, a napelemek teljes élettartama alatt kiszolgálhatják a napelemes rendszert.

Olcsóbb lehet a fűtés is

A telepített napelemes rendszer a kisfeszültségű villamos hálózatához kapcsolódik, így az ugyanehhez a felhasználói hálózathoz csatlakozó különböző, kiskereskedelmi forgalomban széles körben elérhető villamos központi, illetve helyiségfűtő készülékek villamos energia felhasználását is képes fedezni. Természetesen a fűtési hőigények és a napelemes rendszer termelésének szezonalitásai közötti különbségek miatt ez alapvetően a jogszabályok által biztosított éves elszámolás mellett használható ki.